Bestuur

De vereniging wordt geleid door een bestuur, bestaande uit 9 bestuursleden en bijgestaan door een aantal commissies: muziekcommissie, activiteitencommissie, PR-commissie en de redactie van het koorblad. Van elke commissie heeft een lid zitting in het bestuur. Het bestuur vergadert maandelijks. De activiteitencommissie is momenteel niet in het bestuur vertegenwoordigd. De communicatie bestuur-activiteitencommissie v.v. verloopt op een afzonderlijke wijze.

Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld dat – gebaseerd op de statuten – de missie, visie en de overige aspecten van het koor richting geeft en zet zich ervoor in dat ten uitvoer te brengen. Zie HIER het beleidsplan in PDF-formaat.
Alle bestuurs- en commissieleden verrichten hun taken, zonder dat daar enige vergoeding of beloning tegenover staat.
ANBI-status (in aanvraag) onder RSIN-nummer 8005 33 549. Wordt donateur en steun ons koor!

 

   
D.W. den Hertog
Voorzitter
Bas
  W. de Graaf
Secretaris
1e Tenor
  W. Langevoort
Penningmeester
2e Tenor
         
   
L.B. Sijtsma
2e Voorzitter
2e Tenor
  T. Palm
2e Secretaris
Bariton
  H. Bremer
Muziekcommissie
2e Tenor
         
     
S.L. Kas
Redactie Schalluit
1e Tenor
   
 
  W. Lubbers
Algemene zaken
Bariton