Koorblad‘De Schalluit’ is het koorblad van en voor de leden het Christelijk Mannenkoor te Vaassen.

Het blad heeft inmiddels een geschiedenis van ruim 20 jaar achter de rug. In 2016 zijn we begonnen met de 25e jaargang.
Het is een echt verenigingsblad, waarin we voor de leden heel wat artikelen opnemen die betrekking hebben op het reilen en zeilen van het koor. En dat is best wel interessant, want ons koor is springlevend en mag met enige regelmaat nieuwe leden verwelkomen.
Bij al dat schrijfwerk laten de leden zich zelf ook niet onbetuigd. Zo vragen we de leden om af en toe een verslag(je) te schrijven over een optreden in de rubriek ‘Een terugblik op ……’.

Maar we kijken ook vooruit naar onze komende optredens, waarin we iets over de te bezoeken kerk schrijven. Waar mogelijk laten we de artikelen vergezeld gaan van een aantal foto’s.

Het blad verschijnt 3 keer per jaar in een oplage van 235 exemplaren. Elke editie heeft een volume van ca. 36 pagina’s tekst.
Kopij kan aan de redactie worden aangeboden via:
redactie@looftdenheere.com

De redactie bestaat uit 3 redacteuren die bij toerbeurt de eindredactie van een editie voeren. Kopij is, mits het muziek- of vereniging-gerelateerd is, altijd welkom, waarbij de redactie bepaalt in welke mate het plaatsbaar is.

Op deze website kunt u de Schalluit online lezen door in het menu een editie aan te klikken. Tevens staan er onder ‘Schalluit-extra’ dikwijls aanvullingen die niet in het blad pasten, zoals fotoalbums.
Wilt u meer weten van ons koorblad? Wilt u op de inhoud van het verenigingsblad reageren? Neem contact op met de redactie.

Vanaf dit jaar worden ook de reclame-uitingen van onze sponsoren in de online versie van de Schalluit gepubliceerd. Indien u ons wilt sponsoren door een advertentie in ons blad, dan zouden we dat erg op prijs stellen. Via de redactie is ook dit snel geregeld.