Geschiedenis

 
Verleden

Oprichting

Oude foto Christelijk mannenkoor Looft den Heere Vaassen Het Vaassens Christelijk Mannenkoor ‘Looft den Heere’ is opgericht op 17 oktober 1937 en werd jarenlang geleid door de regionaal bekende dirigent Heymen van ’t Einde. Onder zijn leiding zijn van het koor diverse LP’s gemaakt. In de periode 1948 t/m 1954 werd door het koor deelgenomen aan diverse concoursen, waar mooie prijzen werden behaald. De activiteiten werden later verlegd naar optredens in rusthuizen en sanatoria.

In 1988 kwam het koor onder leiding van de bekende musicus Herman Riphagen. Onder zijn leiding werden vele optredens verzorgd in de regio, maar ook ver daarbuiten. Ook voor radio en TV is ons koor diverse keren uitgenodigd. Het ledental groeide en steeg in 1993 boven de honderd, o.a. door de toeloop van de leden uit Epe.

Van het koor zijn een aantal CD’s gemaakt. De eerste werd gemaakt ter gelegenheid van het 55-jarig jubileum en wel in de Dominikanenkerk te Zwolle. Bij onze 60e verjaardag hebben we de tweede jubileum-CD uitgebracht die is opgenomen in de Martinikerk te Bolsward. Beide CD’s zijn gepromoot in een groots jubileumconcert.

In 1999 werd de ‘dirigeerstok’ overgedragen aan Freddy Veldkamp, die tevens dirigent is van mannenkoren uit Drachten en IJsselmuiden/Grafhorst. Samen met de andere Veldkamp-koren is al na enkele maanden een Kerst-CD uitgebracht onder de titel ‘Heilige Kerstnacht’. De opnamen hiervoor vonden plaats in de Bovenkerk te Kampen.

In 2003 werd de 4e CD met de titel ‘U wordt ons lied gewijd’ uitgebracht. Deze CD is opgenomen in de Grote of Sint-Stephanuskerk te Hasselt.

November 2007 werd met de gezamenlijke Veldkamp-koren een CD met de titel ‘Mannenkoren zingen in de Kerstnacht’ uitgebracht. Ook in dit geval werd de CD opgenomen in de Grote of Sint-Stephanuskerk te Hasselt.

In 2010 is de CD ‘Zie het verlangen’ opgenomen in de prachtige kapel van het Dominicanenklooster in Huissen.

In 2015 is de meest recente CD opgenomen in de Grote of Sint-Stephanuskerk te Hasselt, welke op 13 juni 2015 gepresenteerd is. ‘Rise Up, o Church of God’

Onder directie van Freddy Veldkamp hebben we diverse keren meegewerkt aan TV-uitzendingen voor het programma ‘Nederland Zingt’.

Heden

Groei

Het ledental is vanaf 1988 regelmatig gegroeid. Het koor heeft thans ruim 80 actief zingende leden uit verschillende plaatsen uit de hele regio.

Het repertoire

Het repertoire is gevarieerd. Naast enige negrospirituals, een aantal klassieke nummers en volksliederen is het vooral het geestelijk lied, waardoor het koor zich bij haar publiek zo geliefd maakt. Het koor mag zich verheugen in een trouwe “supportersgroep”, die met het koor mee optrekt.
Het mannenkoor presenteert zich met regelmaat aan het publiek door concerten, is dienstbaar tijdens kerkdiensten in de wijde regio en wordt soms gevraagd jubilea op te luisteren.

De repetities

De repetitieavond van ons koor is op donderdagavond van 19:45 tot 21:45 uur in het “gebouw van Chr. Belangen”, Kosterstraat 20 te Vaassen. Bij de repetitie wordt het koor begeleid op de piano. Bij het instuderen van de zangstukken wordt veel aandacht besteed aan de ademhalingstechniek en zanghouding en de vorming van een goede klankkleur. Ook in het koorblad wordt hier aandacht aan besteed. De getalsmatige opbouw van het koor is zodanig dat een evenwichtige klank ontstaat.

Verenigingsblad

Het koor presenteert zich zowel intern als extern door het koorblad “De Schalluit”, waarin het wel en wee van het koor in al z’n facetten wordt belicht. De redactie stelt zich als doel om met dit blad enerzijds een informatiebron te vormen voor de leden op muzikaal gebied en anderzijds een communicatieve rol te vervullen tussen de leden. In het jaar 2024 is het verenigingsblad beland in 33e jaargang. Voor belangstellenden is een exemplaar van de Schalluit beschikbaar. U kunt dat kenbaar middels een mailtje aan redactie@looftdenheere.com.
Van het koor is een zgn. “Smoelenboek” gemaakt. Het boekwerkje is een Schalluit-special en zorgt er voor dat we weten wie, wie is. We hechten veel waarde aan homogeniteit in het koor en organiseren met regelmaat ontmoetingsmomenten, waar de leden en hun achterban zich met elkaar kunnen verstaan.

Toekomst

Voor de ontwikkeling van het koor zijn nieuwe leden van harte welkom. U wordt hartelijk uitgenodigd om eens te kijken en te luisteren bij een repetitie; proef de sfeer! Zeer de moeite waard om dit als lid mee te maken.
Het is handig als u uw komst vooraf even meldt bij het secretariaat of de PR-commissie. Klik hier voor informatie.
Wilt u een CD beluisteren of wilt u wat meer informatie over het koor? Dat kan worden geregeld! Even een belletje of een briefje naar het secretariaat waarvan de gegevens onder Contact te vinden zijn.