Corona

Donderdag 12 maart werd duidelijk dat bijeenkomsten met groepen personen niet meer mogelijk waren vanwege het grote aantal coronabesmettingen in Nederland. Ook ons koor ging mee in de intelligente lockdown en sinds die tijd werd er niet meer gerepeteerd.

7 Koorleden raakten in de weken daarna besmet, in uiteenlopende heftigheid en tijdsduur. Tot onze grote vreugde mochten allen weer herstellen, wat tot dankbaarheid stemt. Wij leefden ondertussen mee met onze zangbroeders uit Heerde, met wie we in oktober 2019 samen concerteerden. Zij verloren 6 koorleden aan covid-19; de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Terwijl we allemaal in spanning de ontwikkelingen afwachtten of bezig waren te herstellen, besloot het bestuur om ongeveer maandelijks alle koorleden telefonisch te benaderen, om te spreken, een luisterend oor te bieden, de gemoedstoestand te peilen en vooral om samen koorlid te zijn. Dit bleek een schot in de roos en werd zeer gewaardeerd. Sommigen zouden het liefst zo snel mogelijk weer willen zingen en anderen waren erg terughoudend om vooruit te denken. Het kon alle kanten opgaan. Daarbij bleek dat (krachtig) zingen mogelijk bijdraagt aan verspreiden van virusdeeltjes. Tevens werd ongeveer maandelijks een tijdelijke nieuwsbrief ‘Koorcontact’ verspreid onder de koorleden, met onder meer praktische informatie, Lief en Leed en woorden van bemoediging.

Deskundigen zijn geraadpleegd over de mogelijkheden en toestand van de Dorpskerk en Het Gebouw waar we normaal repeteren. Op 20 augustus werd in nauw overleg met het kerkbestuur een ontmoetingsavond georganiseerd in de Dorpskerk te Vaassen. Uiteraard met alle zorgvuldigheid en inachtneming van de voorschriften, om veilig te kunnen overleggen en met de dirigent en de aanwezige koorleden terug te kijken en voorzichtig vooruit te kijken. Besloten werd om vanwege het aantal bruikbare ‘corona-proof’ zitplaatsen de mogelijkheid te onderzoeken om te repeteren in de Dorpskerk te Vaassen.

Dit heeft resultaat gehad: Donderdag 10 september 2020 is de eerste repetitieavond sinds 12 maart. Wij zijn blij met de samenwerking met het kerkbestuur en de manier waarop we tot een oplossing zijn gekomen. Er is een protocol opgesteld en getoetst aan de voorgeschreven maatregelen, zoals die door overheden en zangersbond bedacht zijn. Met een eigen corona-coördinator binnen het koor en een vertegenwoordiger van het kerkbestuur worden de mannen veilig naar een plek verwezen, met de juiste afstand tot elkaar. De namen zullen worden genoteerd en er zal een uur en een kwartier zonder pauze worden gerepeteerd, waarna een ieder weer naar huis gaat.

In elk geval het lopende jaar 2020 zijn alle concerten en optredens afgelast. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en hopen in 2021 ons weer te kunnen presenteren voor publiek, indien de omstandigheden dat dan toelaten.
Update:
Vanwege de toegenomen verspreiding van het Coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt is het noodzakelijk gebleken om per 1 oktober de repetities (weer) te staken.