Bestuur

De vereniging wordt geleid door een bestuur, bestaande uit 9 bestuursleden en bijgestaan door een aantal commissies: muziekcommissie, activiteitencommissie, PR-commissie en de redactie van het koorblad. Van elke commissie heeft een lid zitting in het bestuur. Het bestuur vergadert maandelijks. De activiteitencommissie is momenteel niet in het bestuur vertegenwoordigd. De communicatie bestuur-commissie v.v. verloopt op een afzonderlijke wijze.

   
D.W. den Hertog
Voorzitter
Bas
  W. de Graaf
1e Secretaris
1e Tenor
  W. Langevoort
Penningmeester
2e Tenor
         
   
L.B. Sijtsma
Vicevoorzitter
2e Tenor
  T. Palm
2e Secretaris
Bariton
  H. Bremer
Muziekcommissie
2e Tenor
         
     
S.L. Kas
Redactie Schalluit
1e Tenor
   
 
  W. Lubbers
Algemene zaken
Bariton